Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Chủ nhật - 20/03/2022 01:36

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Ninh Hiệp thuộc thị xã Ninh Hòa, phía đông giáp các phường Ninh Đa và Ninh Giang; Phía tây giáp xã Ninh Bình; Phía nam giáp xã Ninh Quang; Phía bắc giáp xã Ninh Đông.

4. Đường nối từ đoạn gần trường trung cấp nghề Ninh Hòa tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp là đường nối đoạn gần trường trung cấp nghề Ninh Hòa tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía tây, có chiều dài khoảng 1,40 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn gần trường trung cấp nghề Ninh Hòa, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối từ đoạn gần trường trung cấp nghề Ninh Hòa tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối từ đoạn gần trường trung cấp nghề Ninh Hòa tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn gần Café Đồi Sinh Thái

Phường Ninh Hiệp là đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn gần Café Đồi Sinh Thái, có chiều dài khoảng 280 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Mười Sáu Tháng Bảy, điểm cuối ở đoạn gần Café Đồi Sinh Thái.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn gần Café Đồi Sinh Thái trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn gần Café Đồi Sinh Thái trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 290 m về phía bắc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Hiệp là đường từ đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 290 m về phía bắc, có chiều dài khoảng 290 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Mười Sáu Tháng Bảy, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 290 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối từ đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 290 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối từ đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 290 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)

 

Bài viết mới nhất