Trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong

Thứ bảy - 03/09/2022 09:19

Trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong Nhiều nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: HỮU LONG
 

Cụ thể hóa các Nghị quyết quan trọng 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Đối với các chính sách áp dụng trực tiếp theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 1.8 đối với các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

Đó là chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược trong Khu kinh tế Vân Phong. Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân bay, đầu tư bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt, bến cảng, khu bến cảng, cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỉ đồng trở lên thuộc cảng biển loại 1 của nhà đầu tư chiến lược…

Vận dụng cơ chế nhằm đột phá thu hút đầu tư 

Khu kinh tế Vân Phong có vị trí địa lý thuận lợi, hội tụ nhiều yếu tố để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Phong tại Nghị Quyết 55 sẽ tạo điều kiện cho tỉnh Khánh Hòa có thể thu hút được sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược để tạo hiệu ứng “mỏ neo” giúp khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển của Khu kinh tế Vân Phong.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho rằng, sau khi các cơ chế chính sách đặc thù được áp dụng và triển khai, hy vọng rằng trong tương lai không xa, Khu kinh tế Vân Phong có thể hướng tới việc trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế biển.

Để vận dụng cơ chế chính sách vào thực tiễn nhằm đột phá thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tham mưu xây dựng quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược tại Khu kinh tế Vân Phong. Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý khẩn trương lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu đối với các khu chức năng tại Khu kinh tế để có cơ sở thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược.

Ngoài những cơ chế đặc thù mà Quốc hội thông qua, tỉnh Khánh Hòa đã và đang chỉ đạo Ban Quản lý và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện các quy hoạch trong Khu kinh tế Vân Phong nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch, nhất là điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu các khu chức năng để xúc tiến kêu gọi đầu tư.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Tuân, hiện nay có nhiều tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược đề xuất ý tưởng đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong với nhiều ngành nghề đa dạng, trong đó có nhiều ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh như: Lọc hóa dầu, kho cảng nhập khí hóa lỏng, sản xuất năng lượng sạch (hydro xanh), khu cảng tổng hợp và trung chuyển quốc tế, khu đô thị biển cao cấp, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp… Do đó, tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai xúc tiến đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, xác định các ngành, lĩnh vực phù hợp, bám sát nhu cầu thực tế và lợi thế so sánh của khu kinh tế. 

Theo đó, khu vực Bắc Vân Phong tập trung kêu gọi các dự án về lĩnh vực dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp; đô thị cao cấp, cảng biển, sân bay... khu vực Nam Vân Phong tập trung kêu gọi cảng tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng và logistic; tổ hợp công nghiệp, năng lượng... 

Ưu tiên bố trí phù hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để dẫn dắt và thúc đẩy thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong. 
 

 

HỮU LONG

Bài viết mới nhất