Hưng Thịnh đề xuất ý tưởng và tài trợ quy hoạch khu vực 34.600 ha tại Khánh Hòa

Thứ tư - 20/07/2022 10:28

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo đề xuất ý tưởng và tài trợ kinh phí lập quy hoạch thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh của CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh.

Cụ thể, Hưng Thịnh đề nghị được nghiên cứu, đề xuất ý tưởng quy hoạch và tài trợ kinh phí cho việc lập quy hoạch khu vực 34.600 ha, thuộc các xã Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Trung, Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa) và các xã Vạn Hưng, Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh).

Việc nghiên cứu, đề xuất ý tưởng và tài trợ kinh phí quy hoạch nhằm hình thành một khu phức hợp dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, đô thị năng lượng xanh và nông nghiệp chất lượng cao.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị doanh nghiệp cập nhật, thể hiện phạm vi, hướng tuyến của các các tuyến đường bộ cao tốc, đường quốc lộ và hệ thống đường ven biển qua địa phận tỉnh Khánh Hòa vào phạm vi nghiên cứu và lưu ý theo dõi cập nhật các dự án, quy hoạch đang được lập, điều chỉnh trên để có phương án quy hoạch, định hướng phát triển phù hợp.  

Bên cạnh đó, khu vực Hưng Thịnh đề xuất ý tưởng lập quy hoạch có diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và diện tích chưa có rừng quy hoạch rừng phòng hộ, quy hoạch rừng sản xuất.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị doanh nghiệp không tác động đến diện tích rừng tự nhiên hiện có khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch.

Tại khu vực Hưng Thịnh đề xuất ý tưởng quy hoạch có khoảng 11.770 ha nằm trong ranh giới Khu kinh tế Vân Phong. 

Trong đó, có các khu chức năng xác định trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đang được lập và trình thẩm định phê duyệt: KCN Vạn Lương 200 ha tại xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh; dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh khoảng 280 ha (bao gồm cả phần mởr ộng 160 ha); Quy hoạch dự án trồng rừng sản xuất tại Vạn Hưng 1.200 ha,…

Ngoài ra, trong ranh giới đề xuât ý tưởng quy hoạch còn có các KCN Xuân Sơn 330 ha tại xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh; KCN Ninh Sơn 692 ha, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Các KCN này đang được đề xuất trong định hướng phát triển các KCN của quy hoạch tỉnh.

Theo Ban quản lý KKT Vân Phong, Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã thẩm định xong và đang trình phê duyệt, Đồ án điều chỉnh quy hoạch đã thực hiện khoảng 90% khối lượng và đang được Ban Quản lý phối hợp tư vấn cập nhật.

Định hướng Khu kinh tế Vân Phong tại huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hoà là đô thị công nghiệp. 

Dự kiến tháng 6/2022, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ thực hiện xong để báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở này, Ban Quản lý KKT Vân Phong đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Hưng Thịnh cập nhật các nội dung liên quan của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đang được lập và định hướng các KCN của quy hoạch tỉnh để đề xuất ý tưởng quy hoạch phù hợp.

Về phía Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở đề nghị làm rõ phần diện tích khoảng 16.830 ha còn lại (tức phần diện tích nằm ngoài ranh giới KKT Vân Phong thuộc khu vực Hưng Thịnh đề xuất).

Theo đánh giá sơ bộ của Sở, đề xuất của Hưng Thịnh là phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị. Để đảm bảo khớp nối các quy hoạch đã và đang thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp, cùng các sở ngành để nghe doanh nghiệp báo cáo đề xuất ý tưởng.

Cho phép điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất về chủ trương cho phép điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chung đô thị thị xã Ninh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong chủ động phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa để hướng dẫn việc triển khai hoàn thiện đồ án.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, trong quá trình lập Đồ án quy hoạch chung đô thị thị xã Ninh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ chỉ đạo sâu sát, thực hiện với tiến độ khẩn trương, phù hợp, đồng bộ với các đồ án quy hoạch có liên quan, đặc biệt là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh phí triển khai lập điều chỉnh tổng thể đồ án được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và một phần vốn tài trợ theo đúng quy định của pháp luật

vạn xuân  
nguồn : https://vietnambiz.vn/hung-thinh-de-xuat-y-tuong-va-tai-tro-quy-hoach-khu-vuc-34600-ha-tai-khanh-hoa-2022531121220316.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&fbclid=IwAR3hkn-2Tz-1MgWHZcQSJAH3Mf5LYnNXMm6cjLlFoqxIh-SQMIvwek7PBAg

Bài viết mới nhất