Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025

Thứ tư - 04/08/2021 22:56

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Các ủy viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, ngày 29/7/2021, Bộ Giao thông vận tải có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Tờ trình, dự kiến dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài 729km, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353km) và Cần Thơ - Cà Mau (109km).

Dự án được đề xuất chia thành 12 dự án thành phần, gồm các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ Giao thông vận tải xây dựng 2 phương án đầu tư. Phương án 1, đầu tư xây dựng toàn bộ 12 dự án thành phần theo hình thức PPP, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào năm 2025. Tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 73.495 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước và 73.495 tỷ đồng vốn nhà đầu tư huy động.

Phương án 2, thực hiện đầu tư xây dựng 9 dự án thành phần theo hình thức PPP, gồm các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Còn lại, 3 dự án thành phần đoạn: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ do địa hình thắt hẹp và đi trùng với đường Hồ Chí Minh nên chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng, sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế cân đối nguồn vốn để triển khai sau.

Với phương án này, tổng mức đầu tư khoảng 118.672 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Nhà nước 61.628 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư huy động khoảng 57.044 tỷ đồng.
 

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

Bài viết mới nhất