Đề xuất bổ sung dự án điện tua bin khí LNG Vân Phong 2 vào quy hoạch

Thứ tư - 26/01/2022 11:13

Đề xuất bổ sung dự án điện tua bin khí LNG Vân Phong 2 vào quy hoạch

Theo đó, dự án nhà máy điện tua bin khí LNG Vân Phong 2 có tổng công suất 3.000MW (4 tổ máy), được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 1.500MW với diện tích khoảng 53,2ha tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa). Tổng vốn đầu tư dự kiến giai đoạn 1 hơn 2 tỷ USD, thời gian vận hành thương mại giai đoạn 1 là năm 2026 - 2027 và giai đoạn 2 sau năm 2030. Việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư dự án theo đề xuất của nhà đầu tư là Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của Khu Kinh tế Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu vực này trở thành một trong những trung tâm năng lượng lớn của quốc gia, là động lực quan trọng để phát triển Khu Kinh tế Vân Phong nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tạo nguồn thu quan trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước trong thời gian tới.


Hồng Minh
nguồn: https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202201/de-xuat-bo-sung-du-an-dien-tua-bin-khi-lng-van-phong-2-vao-quy-hoach-8241834/?fbclid=IwAR09MoXdzhqSNrw2NvD6gfB-CVBUFBclyidFr_ghN8nlyh_39cncLS1dXp4

Bài viết mới nhất