Vạn Ninh (Khánh Hòa): Tạm dừng thủ tục đăng ký biến động đất đai tại khu vực rà soát quy hoạch

Thứ sáu - 11/03/2022 07:30

van ninh kha nh ho a tam dung thu tuc dang ky bien dong dat dai tai khu vuc ra soat quy hoach
Ảnh minh họa (nguồn: khanhhoa.gov.vn).

Theo đó, qua rà soát bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030, tại khu vực thuộc đảo Hòn Lớn, xã Vạn Thạnh có tình trạng còn một số khu vực được quy hoạch loại đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác; việc quy hoạch các loại đất trên chưa đúng với yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, theo định hướng toàn bộ khu vực trên được quy hoạch đất thương mại dịch vụ phục vụ phát triển Khu kinh tế khu vực Bắc Vân Phong.

Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trưởng làm việc ngay với Công ty Cổ phần Quy hoạch và thiết kế xây dựng Miền Trung – đơn vị tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2030; Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh: Kiểm tra cụ thể lại quá trình tham mưu lập quy hoạch sử dụng đất tại khu vực trên, báo cáo cụ thể về UBND huyện, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong vấn đề sai sót nêu trên.

Đồng thời với việc kiểm tra báo cáo nêu trên, khẩn trương tham mưu ngay UBND huyện báo cáo, các thủ tục trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực trên theo đúng chủ trương của huyện về quy hoạch sử đất, định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong; hoàn thành trước 15 giờ 00 ngày 10/3/2022.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu bố trí lịch họp làm việc với các đơn vị, địa phương về các nội dung có liên quan đến việc giải quyết quy hoạch sử dụng đất tại khu vực nêu trên.

Bên cạnh đó, trong thời gian lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực nêu trên, yêu cầu UBND xã Vạn Thạnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh, các đơn vị liên quan tạm thời dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến việc đăng ký biến động đất đai đối với các thửa đất tại khu vực trên.

Huyền Lê

Bài viết mới nhất