Khánh Hòa bổ sung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn vào quy hoạch

Thứ sáu - 10/06/2022 10:37

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn thành hồ sơ dự thảo Quy hoạch toàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng, được đông đảo người dân và dư luận quan tâm.

Trên cơ sở Dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân, thời gian trước ngày 30/6/2022.

Khánh Hòa bổ sung hàng loạt khu công nghiệp vào quy hoạch đến năm 2050. Ảnh: Trung Vũ.
Khánh Hòa bổ sung hàng loạt khu công nghiệp vào quy hoạch đến năm 2050. Ảnh: Trung Vũ.

Cụ thể, theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định  hướng đến năm 2020 và các quyết định khác của Thủ tướng có liên quan, tỉnh Khánh Hòa quy hoạch, thành lập 5 KCN, gồm: KCN Suối Dầu, KCN Nam Cam Ranh, KCN Bắc Cam Ranh, KCN Ninh Thủy, KCN Vạn Thắng.

Tuy nhiên, KCN Bắc Cam Ranh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch. Theo đó, đến nay Khánh Hòa có 4 KCN, trong đó có 2 KCN đã đi vào hoạt động.

Cụ thể, KCN Suối Dầu thuộc huyện Cam Lâm (giai đoạn 1 là 136,73ha) đã thu hút được 56 dự án đầu tư (38 dự án trong nước và 18 dự án có vốn ĐTNN), với tổng vốn đăng ký 293,12 triệu USD, vốn thực 94 hiện là 233,54 triệu USD đạt 80% vốn đăng ký. Trong đó, có 40 dự án đang hoạt động, 12 dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng, 4 dự án ngừng hoạt động.

Khu công nghiệp Ninh Thủy (207,9ha) thuộc thị xã Ninh Hòa. Hiện KCN đã triển khai xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 (113ha) đã thu hút được 21 dự án đầu tư (8 dự án có vốn DTNN và 13 dự án có vốn đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký là 106,7 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện là 75 triệu USD. Trong đó, có 11 dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng, giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động.
 

Hai KCN chưa đi vào hoạt động là  KCN Vạn Thắng (diện tích đất tự nhiên là 200ha) thuộc huyện Vạn Ninh và KCN Nam Cam Ranh (quy mô 350ha) thuộc TP Cam Ranh.  

Khánh Hòa hướng đến việc lấp đầy 100% các khu công nghiệp hiện hữu. Ảnh: Trung Vũ. 
Khánh Hòa hướng đến việc lấp đầy 100% các khu công nghiệp hiện hữu. Ảnh: Trung Vũ. 

Theo định hướng quy hoạch KCN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa giữ nguyên 4 KCN hiện có.

Giai đoạn 2021-2030, địa phương này tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các KCN Ninh Thủy (giai đoạn 2), Vạn Thắng và Nam Cam Ranh. Thu hút các dự án sản xuất kinh doanh, phấn đấu lấp đầy 100% KCN Suối Dầu, nâng cao tỷ lệ lấy đầy KCN Ninh Thủy lên 80-90%; KCN Nam Cam Ranh, Vạn Thắng lên 60%.

Song song đó, Khánh Hòa sẽ bổ sung 3 KCN trong Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong gồm KCN Dốc Đá Trắng rộng 288ha thuộc xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa và xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 2022-2030). KCN thứ 2 là KCN Ninh Tịnh rộng 400ha mặt đất và 200ha lấn biển thuộc thôn Ninh Tịnh, xã Ninh  Phước, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2031-2050). Cuối cùng là KCN Vạn Lương rộng 200ha thuộc xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 2031-2050).

Ngoài ra, Khánh Hòa sẽ bổ sung mới 4 KCN ngoài KKT Vân Phong gồm KCN Xuân Sơn rộng 300ha thuộc xã Xuân Sơn, Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 2022-2030); KCN Ninh Sơn rộng 622ha thuộc xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2031-2050); KCN Ninh Xuân rộng 1.900ha thuộc xã Ninh Xuân và xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (thực hiện 200ha giai đoạn đến năm 2030, còn lại thực hiện trong giai đoạn 2031-2050); KCN Diên Thọ rộng 538ha thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh (giai đoạn 2031-2050).

Dự kiến đến năm 2030 Khánh Hoà sẽ có 13 KCN với tổng diện tích 709,44 ha, được phân bố tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

Bài viết mới nhất