Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025 dự kiến 10.000 tỷ đồng

Thứ ba - 24/08/2021 05:48

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, dự báo sơ bộ nhu cầu sử dụng đất xây dựng đến năm 2030 khoảng 10.000 ha, đến năm 2040 khoảng 15.000 ha. Trong đó, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Khu kinh tế Vân Phong sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 6.000ha, với kinh phí dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xem xét, bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng của Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng. Nguồn vốn nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các phân khu chức năng ngay sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết trong giai đoạn 5 năm tới, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước là rất cần thiết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025. Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo bổ sung vốn để tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh đầu tư hạ tầng một số dự án về giao thông.

Trong đó đáng chú ý là dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D vốn dự kiến 876 tỷ đồng; dự án đường Nguyễn Huệ (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 855 tỷ đồng; dự án đường Sơn Đừng – Khải Lương 242 tỷ đồng; dự án đường Mũi Đôi – Hòn Đầu 151 tỷ đồng; dự án đường trục chính khu tổng hợp Đầm Môn (huyện Vạn Ninh) 750 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong văn bản mới đây ngày 30/7/2021, UBND Khánh Hòa cũng kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi, ranh giới, diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền khoảng 70.000ha thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trong giai đoạn 2021-2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu dự kiến thu hút vốn đăng ký đầu tư mới vào Khu kinh tế Vân Phong tối thiểu đạt 150.000 tỷ đồng, vốn giải ngân tối thiểu đạt 75.000 tỷ đồng.

Mới đây, tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo Bộ KH&ĐT sớm nghiên cứu bổ sung Khu kinh tế Vân Phong vào nhóm các khu kinh tế ven biển được ưu tiên đầu tư như đề xuất trước đó của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Bài viết mới nhất