Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Chủ nhật - 20/03/2022 01:28

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Ninh Giang thuộc thị xã Ninh Hòa, phía đông giáp phường Ninh Thủy; Phía tây giáp xã Ninh Thọ; Phía nam giáp xã Ninh Phú; Phía bắc giáp phường Ninh Hải và xã Ninh Thọ.

1. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,50 km

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang là đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,50 km, có chiều dài khoảng 2,50 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 2,50 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,50 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,50 km trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường Thanh Châu

Phường Ninh Giang là đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Thanh Châu, có chiều dài khoảng 875 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 875 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Thanh Châu trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Thanh Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối QL 1A tới đường Hồ Tùng Mậu

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Giang là đường nối QL 1A tới đường Hồ Tùng Mậu, có chiều dài khoảng 1 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đường Hồ Tùng Mậu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đường Hồ Tùng Mậu trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đường Hồ Tùng Mậu trên bản đồ Google vệ tinh.

 

7. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 600 m

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang là đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 600 m, có chiều dài khoảng 600 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 600 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 600 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 600 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 130 m về phía đông

Phường Ninh Giang là đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 130 m về phía đông, có chiều dài khoảng 130 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hồ Tùng Mậu, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 130 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 130 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường nối dài Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 130 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 140 m

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Giang là đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 140 m, có chiều dài khoảng 140 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hồ Tùng Mậu, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 140 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 140 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối đường Hồ Tùng Mậu tới đoạn cách đó khoảng 140 m trên bản đồ Google vệ tinh.

Bài viết mới nhất