Đến 2025, Khánh Hòa cần trên 48 ngàn tỷ đồng đầu tư nhà ở các loại

Thứ ba - 08/03/2022 22:08

.
Trong giai đoạn 2021-2025, Khách Hòa sẽ đầu tư tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130 m2 sàn nhà ở, tương đương với 51.275 căn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, trong giai đoạn này, tại Khánh Hòa, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130 m2 sàn, tương đương với 51.275 căn.

Trong đó, diện tích tăng thêm nhà ở thương mại 2.047.971 m2 sàn, tương đương 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.322 m2 sàn, tương đương với 4.146 căn; diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000 m2 sàn, tương đương với 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2.945.837 m2, tương đương với 24.549 căn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP. Nha Trang là đô thị loại I và TP. Cam Ranh là đô thị loại III, đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.137 m2 sàn. Riêng tỷ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại III.

Khánh Hòa cũng đặt chỉ tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,5 m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5 m2 sàn/người) và nông thôn đạt khoảng 24,8 m2 sàn/người).

Đến năm 2025, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố ở Khánh Hòa đạt tỷ lệ 98%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Tổng nguồn vốn để thực hiện khoảng 48.790,35 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến khoảng 24.095,29 tỷ đồng; nhà ở xã hội dự kiến khoảng 1.947,60 tỷ đồng; nhà ở tái định cư dự kiến khoảng 1.154,48 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây dự kiến khoảng 21.592,98 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm phát triển nhà ở thương mại bằng vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu của nhà nước.

Theo Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4202-QĐ-CTUBND ngày 16/11/2021 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 19/10/2021), dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là 66,62 tỷ đồng, chủ yếu là để bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhà ở công vụ, học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú.

Về hình thức đầu tư xây dựng nhà ở, Khánh Hòa phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân. Tỉnh định hướng đầu tư trực tiếp thông qua huy động các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, nguồn vốn vay và nguồn ngân sách địa phương, kết hợp sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở và giãn dân, giảm tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm TP. Nha Trang

Bài viết mới nhất