Thành Phố Hà Nội


Chủ đầu tư 6th Element cho thuê mặt bằng làm văn phòng

  • Thỏa thuận
  • 74 m2

06/06/2022
Chủ đầu tư 6th Element cho thuê mặt bằng làm văn phòng